ישראל המאירי

ד"ר לפילוסופיה.

עוסק בהוראת ספרות ודרמה.

חתן פרס היצירה מקרן ראש הממשלה ע"ש לוי אשכול לשנת 1985.

עיבוד :