יהושע לוף (1902 - 1985)

נולד ברוסיה.

עלה ארצה בשנת 1921.

למד משחק בסטודיה הדרמטית "אוהל" בהדרכת משה הלוי.

ממייסדי תיאטרון "אוהל".

ב"הבימה" השתתף בהצגה אחת.