גאולה אברבאיה

תלמידת האולפן למשחק של תיאטרון "הבימה" בניהולו של צבי פרידלנד.

ב"הבימה" השתתפה במבחר הצגות.