הראל מוראד

בוגר בית הספר למשחק של "סמינר הקיבוצים".

השתלם במשחק מול מצלמה אצל רות דייכס.

משחק ב"הבימה" משנת 2009.