רגב לוי

נהג לכתוב עם אחיו, רשף לוי, חומרים לתכניות טלוויזיה שונות. לאחר מותו, ממשיך רשף לחתום על יצירותיו בשם רשף ורגב לוי כהנצחה.