איציק כהן-פטילון

בוגר הסטודיו למשחק "יורם לווינשטיין".

הופיע בתיאטרון לילדים ונוער.

ב"הבימה" השתתף בהצגה אחת.