מחזות מקוריים שהוצגו ב"הבימה" מ – 1918


The list of all the original plays produced by Habima since 1918יום שישי הקצר / ח.נ ביאליק                               17   

Short Friday by Hayim Nahman Bialik

              אותו ואת בנו / י.ד ברקוביץ'                            22

      Him and His Son by I.D. Berkowitz

      בליל זה / נתן ביסטריצקי                                   36

That Night by Natan Bistritzki       

שומרים / עבר הדני                                         42

Watchmen by Ever Hadani

 

מיכל בת שאול / אהרון אשמן                           58

Michal Daughter of Saul by A. Ashman

 

ירושלים ורומי / נתן ביסטריצקי                         59

Jerusalem and Rome by Natan Bistritzki

 

האדמה הזאת / אהרון אשמן                            67, 224

This Land by A. Ashman

 

בנים לגבולם / אשר ביילין                                73

To Their Own Border by Asher Beilin

 

הבשורה / אהרון אשמן                                    77

The Message by A. Ashman

 

אהבת ציון  /  אברהם מאפו                             85

Love In Zion by Abraham Mapu

 

בערבות הנגב / יגאל מוסינזון                            91

In the Wastes of the Negev by Yigal Mossinson

 

אהבת נעורים / אהרון אשמן                             95

Young Love by A. Ashman

 

בקץ הימים / חיים הזז                                     100

The End of Days by Haim Hazaz

 

בית הלל / משה שמיר                                     103

Hillel’s House by Moshe Shamir

 

בדרך לאילת / אהרון מגד                                111

On the Road to Eilath by Aharon Megged

 

אני רב החובל / יהושע לוי (יוש)                        119

I Am the Captain by Yosh               

שמו הולך לפניו / אפרים קישון                           125

His Friend at Court by Ephraim Kishon

 

אכזר מכל המלך / נסים אלוני                             127

Most Cruel the King by Nissim Aloni

 

ליל סופה / משה שמיר                                      130

Night of Storm by Moshe Shamir

 

חדוה ואני / אהרון מגד                                      133 

Chedva and I by Aharon Megged

 

אגדת שלושה וארבעה / ח.נ ביאליק                    136, 169

A Tale of Three and Four by Hayim Nahman Bialik

 

פנדרי הגיבור / זלמן שניאר                               142

Pandre the Hero by Zalman Shneur

 

מעיינה / מוריס פוליטי                                       143

Mayanna by Moshe Politi

 

איי לייק מייק / אהרון מגד                                 147

I Like Mike by Aharon Megged 

 

שחור על גבי לבן / אפרים קישון                         149

Black on White by Ephraim Kishon

 

סנונית בחוף מיומבה / יהושע לוי (יוש)                152

“Snunit” At Mayumba Beach by Yosh            

זרוק אותו לכלבים / יגאל מוסינזון                       156

Throw Him to the Dogs by Yigal Mossinson

 

חנה סנש / אהרון מגד                                       158

Hanna Szenes by Aharon Megged

 

שש כנפיים לאחד / חנוך ברטוב                          159

Each Had Six Wings by Hanokh Bartov

 

רחוב המדרגות / יהודית הנדל                             160

The Street of Stairs by Yehudith Hendel

 

בגדי המלך / נסים אלוני                                      180

The King’s Clothes by Nissim Aloni

 

בראשית / אהרון מגד                                          187

Genesis by Aharon Megged

 

דירה להשכיר /שלמה בר-שביט (עפ"י א. ואטקין)     188 

For Better For Worse by S. Bar-Shavit

 

ילדי הצל / בן ציון תומר                                       190

Children of the Shadow by Ben-Zion Tomer

 

מסע לנינווה / יהודה עמיחי                                  200

Journey to Ninveh by Y. Amichai

 

קשה להיות יהודי / י.ד ברקוביץ'                           209

Hard To Be a Jew by I.D. Berkowitz 

 

משפט פיתגורס / נתן אלתרמן                             211 

The Tale of Pythagoras by Nathan Alterman

 

השכונה / יעקב בן נתן                                        213

The Neighborhood by Iaacov Bar-Nathan

 

העונה הבוערת / אהרון מגד                                225

The High Season by Aharon Megged

 

אות בארץ הפלאות / בינה ואוריאל אופק               236

A Letter in Wonderland by Uriel and Bina Ofek

 

דודה ליזה / נסים אלוני                                       239

Aunt Lisa by Nissim Aloni

 

שמשון / יגאל מוסינזון                                        241

Samson by Yigal Mossinson

 

הלוך וחזור / ישראל אלירז                                  246

Round Trip by Israel Eliraz

 

חברים מספרים על ג'ימי / בן ציון תומר                 252

 

עקדת יוסף / יורם קניוק                                       256

The Binding of Josef by Yoram Kaniu

 

מעבר לגבולין / י.ח ברנר                                     260

Beyond the Border by I.H. Brenner

 

הצוענים של יפו / נסים אלוני                                265

Gypsies of Jaffa by Nissim Aloni

 

ליל העצמאות של ישראל שפי / אברהם רז            269

Mr. Israel Sheffi’s Independence Eve by Abraham Raz

 

הכנסת כלה / ש"י עגנון                                       276

The Bridal Canopy by S.Y. Agnon


בקץ הימים / חיים הזז                                         277

The End of Days by Haim Hazaz

 

מזל בתולה / אריה חן                                          279

Virgo by Arieh Chem

 

תפוס את הגנב / יוסף לפיד                                  280

To Catch a Thief  by Joseph Lapid            

שלום שלום ואין שלום / יהושע בר יוסף                   288

Peace, Peace, But There Is None by Josef Bar Josef

 

הו הו יוליה / אפרים קישון                                     290

Ho, Ho, Julia by Ephraim Kishon

 

חתונה / יוסי בר יוסף                                           295

A Wedding by Josef Bar-Josef

 

אדי קינג / נסים אלוני                                           300

Eddy King by Nissim Alioni

 

על קלות דעת וצביעות / ש. וולפסון                       300 א'

On Frivolity and Hypocrisy by Reb Aharon Wolfsohn

 

הגג / הלל מיטלפונקט                                          305

The Roof by Hillel Mitelpunkt

 

מי תהום / הלל מיטלפונקט                                   311

Deep Waters by Hillel Mitelpunkt

 

שמו הולך לפניו / אפרים קישון                              317

The Made Man by Ephraim Kishon

 

דייר משנה / ראטב אעואדה                                  319

Sub-Tenant by Rateb Aaquda

 

הלויה חורפית / חנוך לוין                                      324

Winter Funeral by Hanoch Levin

 

הביתה הביתה / יהושע סובול                                325

Homewards, Homewards by Yehoshua Sobol

 

ליל כלולות / יהושע סובול                                      326

The Wedding Eve by Yehoshua Sobol

 

סיפור פשוט / ש"י עגנון                                         698,327

A Simple Tale by S.Y. Agnon

 

כמו ציפור בודד על גג / גורן                                  328

Like a Lone Bird on a Roof by Goren

 

תעלולי נישואין / יהודה סומו                                  329

The Joy of Betrayal by Yehuda Somo             

הכתובה /  אפרים קישון                                        335

The Ktuba by Ephraim Kishon

 

מלך מרוקאי / גבי בן שמחון                                  336

A Moroccan King by Gabriel Benshimon             

 תל אביב הקטנה  /דן בו אמוץ-חיים חפר                   342

Little Old Tel Aviv by Dan Ben Amotz and Hayim Hefer

 

הנסיכה האמריקאית / נסים אלוני                            350

The American Princess by Nissim Aloni

 

תמול שלשום / ש"י עגנון                                         352

Yesterdays by S.Y. Agnon

 

מכולת / הלל מיטלפונקט                                         355

Shop by Hillel Mitelpunkt

 

בונקר / חיים מרין                                                   362 

Bunker by Haim Marin

 

סנג'ר / מוטי בהרב                                                 365

Sanger by Motti Baharav

 

מאחורי הגדר / ח.נ ביאליק                                      368

Behind the Fence by Hayim Nahman Bialik               

פרוד זמני / הלל מיטלפונקט                                     376

Temporary Separation by Hillel Mitelpunkt

 

 רובינזון קרוזו / יוסי פולק-צביקה פישזון                     377

Robinson Cruzo by Yossi Pollak and Tzvika Fishzan

 

נמר חברבורות / יעקב שבתאי                                  378

The Spotted Tiger by Yaakov Shabtai

 

הפרדס / יוסי בר יוסף                                              379

The Orange Grove by Josef Bar Josef

 

עוולה / י.ח ברנר                                                     380

Injustice by I.H. Brenner

 

הבית ברחוב שינקין / דניאל לפין-יוני להב                   381

The House in Shenkin St. by Daniel Lapin and Yonatan Lahav

 

המלך מתיא הראשון / דבורה עומר                            382

King Matyah the First by Dvora Omer

 

ביבוף / יוסי הדר                                                     389

Biboff by Yossi Hadar

 

בבתא / מרים קייני                                                  391

Bavta by Miriam Kainy

 

אנשים קשים / יוסי בר יוסף                                      397

Difficult People by Josef Bar Josef

 

השדרה / עירא דביר                                                398

The Boulevard by Ira Dvir

 

גן ריקי / דוד גרוסמן                                                 399

Ricki’s Kindergarten by David Grossman

 

סאלח שבתי / אפרים קישון                                       401

Salach Sabati by Ephraim Kishon

 

מלאכת החיים / חנוך לוין                                          410

The Labor of Living by Hanoch Levin

 

אדם / יהושע סובול                                                  412 

Adam by Yehoshua Sobol

 

זהב / יוסי בר יוסף                                                   414

 Gold by Josef Bar Josef

 

אלזה / מוטי לרנר                                                   417                 

Elza by Moti Lerner

 

ליל העשרים / יהושע סובול                                      421

The Night of The Twentieth by Yehoshua Sobol

 

סולו / יהושע סובול                                                  428

Solo by Yehoshua Sobol

 

הופס והופלה / חנוך לוין                                           430

Hops and Hopla by Hanoch Levin

 

חגיגת חורף / יוסי בר יוסף                                        433

Winter Feast by Josef Bar Josef

 

יהוא / גלעד עברון                                                    687,436

Yehu by Gilad Evron

 

לרקוד עם אבא / איציק ויינגרטן                                 437    

Dancing With Father by Itzik Weingarten

 

תינוקות לילה /א.ב יהושע                                         444

Night Babies by A.B. Yehoshua

 

מלך היהודים /דבורה עומר                                       446

King of the Jews by Dvora Omer

 

למות מצחוק / אמנון ז'אקוב                                             1 – הבימרתף

To Die of Laughter by Amnon Zakov

 

יום אחד לפני / מוטי בהרב                                               2 - הבימרתף            

One Day Before by Moti Baharav

 

עץ הגויאבה / מוטי אברבוך                                               9 – הבימרתף

The Guava Tree by Moit Averbun

 

מוסה והפרעונית / מתי רגב                                             10 – הבימרתף

Mussah and the Lady Pharooh by Mati Regev

 

ניקול / יצחק בן נר                                                          12 – הבימרתף

Nicole by Yitzhak Ben Ner

 

מחזור אלכוהולי / יוסף מונדי                                            13 - הבימרתף  

Alcoholic Cycle by Yosef Munai

 

מצבים / דוד אבידן                                                         14 – הבימרתף

Situations by David Avidan

 

קוורטט / דליה הרץ                                                        17 – הבימרתף

Quartet by Dalia Doton

 

הזמנה לקפה / ראובן דותן                                               הבימרתף

Invitation to Coffee by Reuven Dotan

 

משיח / יוסף מונדי                                                          הבימרתף

Messiah by Josef Mundy

 

לילות הדבש והאימה / רוני פינקוביץ'                                  448

Nights of Honey and Horror by Pinkovitch

 

הילד חולם / חנוך לוין                                                       450

The Child Dreams by Hanoch Levin

 

פיבניצה  / אבישי מילשטיין                                               457

Pivniza by Avishai Milstein

 

מלינקי / מיקי רוזנטל                                                       469

Malinky by Rosental

 

הרקויזיטור  / מודי בר-און                                                477

The Propman by Eldad Bar-On

 

זינזאנה / עירא דביר                                                       480

Zinzana by Ira Dvir

 

כריתת ראש / חנוך לוין                                                   483

Beheading by Hanoch Levin

 

יהודי בחושך / אורן נאמן                                                 484

A Jew in the Dark by Neeman

 

הקיץ של אביה / גילה אלמגור                                          485

The Summer of Aviya by Gila Almagor               

שירת הבבון  /יוני אתיאל וגומא שריג                                 496

Song of the Baboon by Gome Sarig, Yoni Itiel

 

הר לא זז / גלעד עברון                                                   487א'

A Mountain Won’t Move by Gilad Evron

 

ערב אימפרוביזציה / אילן רונן                                          495 

An Improvisation Evening by Ilan Ronen

 

אכזר מכל המלך / נסים אלוני                                          496

Most Cruel the King by Nissim Aloni

 

על החיים ועל המוות / אלדד זיו                                       499

A Matter of Life and Death by Ziv

 

סיפורי הבימה / דורי פרנס                                              502

The Story of Habima by Parnes

 

בוסתן ספרדי / יצחק נבון                                                503

A Sefardi Orchard by Navon

 

סוניה מושקט / סביון ליברכט                                           505

Sonia Mushkat by Liebrecht

 

מלחמת אחים / אילן רונן                                                 506

Civil War by Ronen

 

ההולכים בחושך / חנוך לוין                                             507

Those Who Walked in Darkness by Hanoch Levin

 

רצח פוליטי / יגאל עזרתי                                                511

Political Assassination by Ezrati

 

הסרפד של השכן / רביד דברה                                        513

The Grass is Greener by Davara

 

קולות / נויה לנצט                                                          514

Voices by Lanncet

 

מדריך למטייל בוורשה / הלל מיטלפונקט                          516

The Warsaw Tourist Guide by Hillel Mitelpunkt               

לא בגלל הזיכרונות / נויה לנצט                                        518

It’s Not Because of the Memories by Various Writers

 

ילדי הקירות / סיני פתר                                                  517א'

The Children of the Walls by Dudu Palma

 

זרים / יהושע סובול                                                        520

Strangers by Yehoshua Sobol

 

לב טוב / גלעד עברון                                                      522

Turkish Delight by Gilad Evron

 

תל אביב הקטנה / דן בן אמוץ-חיים חפר                           525

Little Tel-Aviv by Ben-Amotz and Heffer

 

נאסר א-דין/ דן אלמגור                                                  531

Nasser A-Din by Dan Almagor

 

אנשים קשים / יוסי בר-יוסף                                             532

Difficult People by Yossi Bar-Yosef

 

שרים נגד אלימות / אורי וידיסלבסקי                                 533

Event Against Violence by Vidislavsky

 

זוגיות- שמונה סיפורי אהבה ישראליים  / אילן רונן             542

Couplehood adapted by Ilan Ronen

 

דוממים /חנוך רעים                                                        544

Stills1 by Hanoch Reim

 

הבבונים חוזרים / יוני איתיאל-גומא שריג                           548         

The Return of the Baboons by Yoni Ittiel and Gome Sarig

 

הם יורים גם ביונים / אידיסיס                                         548א'

They Shoot Doves by Idisis

 

חבילות מאמריקה / הלל מיטלפונקט                                549        

Parcels from America by Hillel Mitelpunkt

 

תמרה / לאורה ריבלין                                                    550

Tamara by Leora Rivlin

 

מרי לו / אלמגור-דקסטר-שם אור                                     553

Marry Lou by Zvika Pick, Dan Almagor, and Steven Dexter

 

מניין נשים / נעמי רגן                                                     554    

 

 by Naomi Ragen

 

מאמי / הלל מיטלפונקט                                                  557  

Mami by Hillel Mitelpunkt

 

משפחה / רביד דברה                                                     563

Family by Ravid Davara

 

שבוע / שלמה מושקוביץ                                                 564

Seven Days by Shlomi Moshkovitz

 

קופסה שחורה / עפ"י עמוס עוז                                       565

Black Box by Amos Oz, adapted by Hanan Snir

 

ארטון / אהרון עזרא                                                      571

Arton by Aharon Ezra

 

חתול רחוב / גורן אגמון                                                 572

Street Cat by Goren Agmon

 

אני והוא / מור פרנק-מיכל ורד                                        574         

Me & Him by More Franc and Michal Vered

 

הכלה וצייד הפרפרים, לוקאס, המוות / נסים אלוני            575

The Bride and Butterflies Hunter/ Luca Lucas The Comand/ Death Set Beside by Nissim Aloni

 

בגדי המלך / נסים אלוני                                                576

The King’s Clothes by Nissim Aloni

 

כתר בראש / יעקב שבתאי                                            577                              

Crown Crazy by Yaacov Shabtai

 

תשמ"ד / שמואל הספרי                                               582

Tashmad by Shmuel Hasfari 

 

זמן אמת / יהושע סובול                                                583          

Real Time by Yehoshua Sobol

 

מבקר המדינה 2005 / אילן חצור                                   588             

The Inspector General 2005 by Ilan Hatzor, based on Revizor by Gogol

 

טקסי / סיגל אבין                                                         589     

Taxi by Sigal Avin in collaboration with the actors

 

הכבש הששה עשר / יהונתן גפן                                   591א'

The Sixteenth Lamb by Yehonatan Gefen

 

נמר חברבורות / יעקב שבתאי                                     592

The Spotted Tiger by Yaakov Shabtai

 

רכוש נטוש / שולמית לפיד                                          594

Abandoned Property by Shulamit Lapid

 

הלהקה / ענת גוב (עפ"י אבי נשר ושרון הראל)               597

The Troupe by Anat Gov, based on the movie of the same name

 

פירורים / רביד דברה                                                 600

Crumbs by Ravid Devara

 

חברון / תמיר גרינברג                                                606

Chevron by Tamir Greenberg

 

פשוטה / מיקי פלג-רוטשטיין                                       608א'

Denuded by Miki Peleg-Rothstein

 

סופה של בדיחה / נעם גיל                                        608ב'

The End of A Joke by Noam Gil

 

סדקים בבטון / צדוק צמח                                          608ג'

Cracks in the Cement  by Zadok Zemach

 

משוגעת / יעל רונן                                                    614

Nutcase by Yael Ronen

 

שעה יפה ליוגה / אילנה ברנשטיין                               616      

Good Time for Yoga by Ilana Bernstein

 

שחקן מפתח / משה בקר(עריכה ובימוי)                       620     

A Leading Actor by Shlomo Bar-Shavit

 

בראבו – שרים 90!!! / שלומי מושקוביץ                       625

Bravo- 90 years of Habima by Shlomi Moshkovitz

  

הקומקום והמטאטא /  שוקי וגנר                                 627

The Broom and the Kettle (Hakumkum and the Hamatate); Songs from the satirical theatres from the 30’s and the 40’s by Shuki Wagner

 

דור שלישי /  יעל רונן והשחקנים                                 628 

3 Generation by Yael Ronen & The Company

 

לילה במאי /א.ב יהושע                                             630                 

A Night in May by A.B. Yehoshua

 

השוטר אזולאי / דניאל לפין (עפ"י אפרים קישון)           631

The Policeman by Daniel Lappin, based on the movie by Ephraim Kishon               

מישהו ימות בסוף / מאור זגורי                                  633     

Someone’s Gonna Die by Maor Zagouri

 

נפגעי חרדה /  ב. מיכאל-אפרים סידון                         634     

Anxiety Struck by B. Michael and Ephraim Sidon

 

אותו הים / חנן שניר (עפ"י עמוס עוז)                           635      

The Same Sea after Amos Oz

 

כתם לידה / רובי פורת-שובל                                       636  

Birthmark by Ruth Porat Shoval

 

מסילה לדמשק / הלל מיטלפונקט                                637               

A Railway to Damascus by Hillel Mitelpunkt

 

לרקוד ולעוף / רשף ורגב לוי                                       638      

Dancing and Flying; The Lunacy of the Little People by Reshef and Regev Levi

 

כוכב יאיר / שלמה מושקוביץ                                      640                  

Yohav Yair by Shlomo Moskovitz

 

מוריס שימל / חנוך לוין                                              641

Morris Shimmel by Hanoch Levin

 

כי בנו בחרת / יוכי ברנדס                                          645

For You Have Chosen Us by Yochi Brandes

 

סיגל / שלמה מושקוביץ                                             646

Sigal  by Shlomo Mosovitz

 

פוסט טראומה/ יריב גוטליב, תומס מלה                       647

 טל שיף, ג'והן בירק, נועה לזר/נורה מנסמן                                    

          Post- Trauma, A special project- a co-production of Habima and the Municipal Theatre of Dusseldorf,                Germany. Dramaturges; Thomas Eunich (Germany),  Shlomo Moskovitz              

  

אם יש גן עדן / דפנה אנגל (עפ"י רון לשם)                    649    

Beaufort by Dafna Engel

 

היום שלפני היום האחרון / יעל רונן                             650א

The Day before the Last Day by Yael Ronen & The Company

 

ארץ חדשה / שי פיטובסקי ושחר פנקס                         651

The Promised Land by Shai Pitovsky

 

נתתי לה חיי / מאור זגורי                                           653 

I Gave Her My Life; A Musical Comedy Based on The Songs of Danny Sanderson by Maor Zagouri

 

לא ביום ולא בלילה / ישראל רז                                   654  

Neither by Day Nor by Night by Avraham Raz               

שרי מלחמה / שי גולדשטיין                                        658

Ministers of War; A Worrisome Comedy by Shai Goldstein

 

לא אשנא / שי פיטובסקי (עפ"י עזאלדין אבו-אלאיש)       659

I Shall Not Hate based on the book by Isseldin Abuelaish, adapted by Shai Piowsky

 

החולה ההודי / רשף ורגב לוי                                      661

The Indian Patient by Reshev and Regev Levi

 

אם הבית / הלל מיטלפונקט                                        666    

Matron of the House by Hillel Mitelpunkt

 

אדם לא מת סתם / שחר פנקס (עפ"י דבורה בארון)       667

by Shahar Pinchas, based on the tales of Dvora Baron

 

השבועה / עפ"י מעשיה יהודית מהמאה ה- 16. עיבוד: שי פיטובסקי

The Oath based on a Jewish legend from the 16th century, adapted by Shai Pitovsky

 

עת דודים / רועי רשקס (עפ"י מירי ורון)                        674

          In the Time of Love based on the novel by Miri Veron, adapted by Roi Rashkes               

המאהב / א.ב יהושע                                                 675

The Lover based on the novel by A.B Yehoshua, adapted by Shahar Pinchas

 

זרעים של שתיקה / רובי פורת שובל                            676  

The Silence of the Seeds by Ruby Porat Shoval

הבן הטוב / שי גולדן                                                  686 

The Good Son by Shay Golden

עשר דקות מהבית / מאיה ערד                                   691                                                  

Ten Minutes from Home  by Maya Arad

אשה בורחת מבשורה / חנן שניר (עפ"י דוד גרוסמן)        695                                               

 To The End of The Land by Hanan Snir after the book by David Grossnam

פליישר / יגאל אבן אור                                                696                                              

Fleischer By Igal Even Or

ורסאצ'ה, שם זמני / קרן כהן ישראלי                             702 א                                                

VERSACE, a temporary name By Michal Aharoni

הסיפור של נינה / קרן כהן ישראלי                                 707                                                

Nina's story By keren cohen israeli

פרידה / אביחי חכם                                                     709                                                

Frida  By Avichai Hacham

לילה אחד באפריל / קרן פלס                                         710                                                

The Night of April Fool's Day  By Keren peles

סימני דרך / אורן יעקובי וגיורא יהלום                                                

    715      Road Signs By Oren Yaakobi & Giyora Yahalom