מחזות יהודיים שהוצגו ב "הבימה" מ - 1918

The list of the Jewish plays produced since 1918


 

נשף בראשית  /  שלום אש, יצחק כצנלסון, י.ל פרץ, י.ד ברקוביץ   1

Inception Ball by I.D Berkowitz, I.L. Peretz, Itzhak Katzenelson, Sholem Asch

 

היהודי הנצחי  /  דוד פינסקר      2

The Eternal Jew by David Pinski

 

הדיבוק  /  אנסקי     3, 330, 402, 508

The Dybbuk by S. Ansky

 

הגולם  /  ליוויק    4                                 

The Golem by H. Leivick                          

 

חלום יעקב  /  בר הופמן     5    

Jacob’s Dream by Abraham Mapu

 

האוצר  /  שלום עליכם       7, 20, 302

The Treasure by Shalom Aleichem

 

כבלים  /  לייויק       13

Chains by H. Leivick

 

עמך   /  שלום עליכם  16

(Ordinary People) Amcha by Shalom

 

רחב  / ח. סקלר   18

Rahav by H. Sackler

 

היהודי זיס  /  ליאון פויכטוונגר    19

Jew Suss by Lion Feuchtwanger

 

מעשה כשפים  /  שלום עליכם    23

The Magic Tale by Shalom Aleichem

 

פרופסור מנהיים  /  הנס שיר      25

Professor Mannheim by Hans Scheer

 

איגרת אוריה  /  א. ברנהרד       27

Uriah’s Letter by Emil Bernhard

 

ילדי השדה  /  פרץ הירשביין      29       

In Green Fields by Peretz Hirschbein


חלום הגולם  /  ליוויק    30

The Golem’s Dream by H. Leivick

 

ארבעה דורות  /  ל. כהן  דלפט    31

Four Generations by L.I. Cohen Van Delft

 

עלי כינור  /  שלום עליכם  32, 333, 408

Fiddle Strings by Shalom Aleichem

 

החשבון האחרון  /  נחום סוקולוב  37
The Last Account by N. Sokolow

קשה להיות יהודי  /  שלום עליכם  39,  209

Hard To Be a Jew by Shalom Aleichem

 

מסעות בנימין  /  מנדלי מוכר ספרים   40

Benjamin’s Travels by by Mendele Mocher Sforim

 

האנוסים  /  מקס צוויג   45

The Maranos by Max Zweig

 

כתריאלים  /  שלום עליכם    47

In Kasrilovke by Shalom Aleichem

 

מירל'ה אפרת  /  יעקב גורדין  48, 390, 670

Mirrele Efros by Jacob Gordin

 

מי האיש  /  ליוויק  49

Who is Who by H. Leivick

 

בנות הנפח  /  פרץ הירשביין  51

The Smith’s Daughters by Pertez Hirschbein

 

ראובני שר היהודים  /  מקס ברוד  53

Reubeni Prince of the Jews by Max Brod

 

אדם ושטן  /  יעקב גורדין  56

Man and Devil by Jacob Gordin

 

הסוחר מוורשה  /  ר. ברנשטטר  62

The Merchant of Warsaw by Roam Brandstaetter

 

שני עולמות  /  מקס צוויג  64

(Morituri) Two Worlds by Max Zweig

 

בת יפתח  / קלרה בישביץ  70
Yephthah’s Daughter by Klara Boshvitz 

טוביה החולב  /  שלום עליכם  71

Tobiah the Dairyman by Shalom Aleichem

 

לא אמות כי אחיה  /  ד. ברגלסון  72              

I Shall Not Die But Live by David Bergelson

 

ורשה  /  שלום אש  76
Warsaw by Shalom Asch, adapted by Anatole Stern

עלילת דרייפוס  /  ה.י הרפיש-ויליאם הרצוג   80

The Dreyfus Affair by Wilhelm Herzog and Hans Rehfisch

 

משפחת היינה / סמי גורנימן    83

The Heine Family by S. Gronemann

 

במטבח  /  שלום עליכם  84

Kitchen Folk by Shalom Aleichem

 

קידוש השם  /  שלום אש  87

Martyrdom by Shalom Asch

 

יום ולילה  /  שלמה אנסקי  88

Day and Night by S. Ansky

 

שאול  /  מקס צוויג  92

Saul by Max Zweig

 

מעשה בנסיך  /  אברהם גולדפדן   121
The Story Of a Prince by Abraham Goldfaden

יומנה של אנה פרנק  /  גודריץ', הקט   150

The Diary of Anne Frank by Frances Goodrich and Albert Hackett

 

השקיעה  /  יצחק באבל   207, 388

Sunset by Izak Babel

 

איציק ויטנברג  /  חוה רוזנפרב  218

Itzik Wittenberg by Chave Rosenfarb

 

יהודי הדממה  /  אלי ויזל  254

The Jews of Silence by Elie Wiesel

 

הורדוס ומרים (על נושא יהודי)  /  פרידריך בל  270

Herod and Miriam by Friedrich Hebbel

 

סטמפניו  /  שלום עליכם  271

Stempeniu by Shalom Aleichem

 

כמו דמעה בים  /  מנס פרבר  291

Like a Tear in the Ocean by Manes Sperber

 

דרייפוס  /  ז'אן קלוד גרומברג  301

Dreyfus by Jean-Claude Grumberg

 

קדיש  /  אלן גינסבורג  306,  529

Kaddish by Allen Ginsburg

 

הטיול  /  מריה פולדש   332

The Journey by Maria Foldes, adapted by Batsheva Noam

 

שלומית  /  אוסקר ויילד   354

Salome by Oscar Wilde

 

יושע עגל  /  י. זינגר  359

Yoshe Kalb by Y.Y. Singer

 

טייבלה והשד שלה  /  יצחק בשביס זינגר  372

Teibele and Her Demon by Isaac Beshevis Singer

 

כוכבים ללא שמיים  /  סופרים עבריים ואידיים שונים  438

Stars Without A Sky by various Hebrew and Yiddish writers and poets

 

המכשפה  /  אברהם גולדפדן  551

The Witch by Abraham Goldfaden

 

הנאהבים והנעימים  /  יצחק בשביס זינגר  570

Passing the Love of Women by Isaac Bashevis Singer, adaptation by Lerner, Zamir

 

שלמה המלך ושלמי הסנדלר  /  סמי גורנימן-נתן אלתרמן 580

The King and the Cobbler by Sammy Groneman and Nathan Alterman

 

איש חסיד היה / דן אלמגור  662

Only Fools are Sad by Dan Almagor

 

השבועה /  מאת שי פיטובסקי (עפ"י מעשיה יהודית מהמאה ה-16)  672
The Oath by Shay Pitowsky